Apel Rolniku! Zadbaj o bezpieczeństwo w czasie żniw

Apel Rolniku! Zadbaj o bezpieczeństwo w czasie żniw   Czas żniw to dla rolników okres szczególnie wytężonej pracy, związanej                z obsługą maszyn, sprzętu rolniczego, zbiorem i transportem płodów rolnych. Okres ten niestety sprzyja także wzrostowi ilości wypadków i innych niebezpiecznych… Continue Reading Apel Rolniku! Zadbaj o bezpieczeństwo w czasie żniw

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. możliwe jest uzyskanie dotacji… Continue Reading Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego