DLA MICHAŁA Strażak potrzebuje pomocy! Pomóżmy Michałowi!

Nasz kolega – druh Michał z OSP Różanki potrzebuje naszej pomocy! Niedawno dowiedział się, że jest chory na ostrą formę białaczki limfoblastycznej i najprawdopodobniej aby żyć, będzie potrzebował przeszczepu szpiku kostnego!Być może gdzieś, wśród nas Michał ma swojego genetycznego bliźniaka!?… Continue Reading DLA MICHAŁA Strażak potrzebuje pomocy! Pomóżmy Michałowi!

Warsztaty z zakresu ratownictwa lodowego i medycznego.

W dniu 9 lutego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie była organizatorem ćwiczeń i warsztatów z zakresu ratownictwa lodowego i medycznego dla strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sulęcinskiego. Zajęcia rozpoczęły się działaniami ratowniczymi, podczas których symulowano 5… Continue Reading Warsztaty z zakresu ratownictwa lodowego i medycznego.

Bezpieczne ferie w powiecie sulęcińskim 2019 r.

Funkcjonariusze KP PSP Sulęcin prowadza na terenie powiatu sulęcińskiego kompanie społeczną „Bezpieczne ferie 2019” oraz „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”. Z pogadankami na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii, zachowania podczas pożaru, przypomnienie nr alarmowych oraz sposób zgłoszeń, udzielanie pierwszej pomocy,… Continue Reading Bezpieczne ferie w powiecie sulęcińskim 2019 r.

Wizyta Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego w pow. Sulęcińskim

Wizytacją powiatu Sulęcińskiego rozpoczął się cykl spotkań roboczych mających na celu zapoznanie się z warunkami służby oraz oceną współpracy w zakresie bezpieczeństwa na terenie województwa lubuskiego. Lubuski Komendant Wojewódzki w dniu 16 stycznia 2019r. spotkał się ze Starostą Powiatu Sulęcińskiego… Continue Reading Wizyta Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego w pow. Sulęcińskim

Zakup Zestawu Narzędzi Hydraulicznych

   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zrealizowała zadanie pt. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego i ekologicznego”. Głównym celem projektu było doposażenie Komendy PSP w… Continue Reading Zakup Zestawu Narzędzi Hydraulicznych

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu sulęcińskiego

16 grudnia 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie odbył się egzamin kończący, szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu sulęcińskiego. Dwutygodniowe szkolenie realizowane w systemie weekendowym z pozytywnym wynikiem ukończyło 13 ratowników, którzy… Continue Reading Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu sulęcińskiego

„Nowi Ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w powiecie sulęcińskim”

W dniach 24.11.2018-09.12.2018  w systemie weekendowym został zorganizowany kurs  kwalifikowanej pierwszej pomocy  przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie oraz Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie. Zajęcia zostały prowadzone przez nieetatowego… Continue Reading „Nowi Ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w powiecie sulęcińskim”

Odprawa z funkcyjnymi OSP z Powiatu Sulęcińskiego

  W dniu 8 listopada  w sulęcińskiej  Państwowej Straży Pożarnej odbyła się odprawa funkcyjnych OSP. W szkoleniu uczestniczyli prezesi i naczelnicy z poszczególnych jednostek OSP zarówno tych włączonych do ksrg jak i z pozostałych jednostek. Odprawa  obejmowała następujące tematy: Fundusze… Continue Reading Odprawa z funkcyjnymi OSP z Powiatu Sulęcińskiego