Apel Rolniku! Zadbaj o bezpieczeństwo w czasie żniw

Apel Rolniku! Zadbaj o bezpieczeństwo w czasie żniw   Czas żniw to dla rolników okres szczególnie wytężonej pracy, związanej                z obsługą maszyn, sprzętu rolniczego, zbiorem i transportem płodów rolnych. Okres ten niestety sprzyja także wzrostowi ilości wypadków i innych niebezpiecznych… Continue Reading Apel Rolniku! Zadbaj o bezpieczeństwo w czasie żniw

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. możliwe jest uzyskanie dotacji… Continue Reading Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Warsztaty dla OSP

W dniu 20.06.2020 odbyły się warsztaty dla druhów OSP  z powiatu sulęcińskiego w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z harmonogramem rocznym. – Ratownictwa Wodnego – Działań przeciwpowodziowych – Ratownictwa Medycznego Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego… Continue Reading Warsztaty dla OSP

Ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „Woda 2020”

Nieprzytomne osoby w wodzie, kolizja jednostek pływających, pożar jednostki pływającej, rozwijający się pożar lasu i 14 osób wymagających pomocy medycznej to główne założenia ćwiczeń powiatowych pod kryptonimem „Woda 2020” przeprowadzonych w dniu 17 czerwca przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej… Continue Reading Ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „Woda 2020”