JRG

Dowódca

mł. bryg. inż. Krzysztof Konopko

Dowódca JGR
tel. 95 755 1436
krzysztof.konopko@straz.sulecin.pl

Zastępca Dowódcy

st. kpt. mgr inż. Sobczak Rafał

Zastępca Dowódcy JRG
tel. 95 755 1435
rafal.sobczak@straz.sulecin.pl

Do podstawowych zadań dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:
  1. utrzymywanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych,

  2. nadzór nad utrzymywaniem obiektów i urządzeń w należytym porządku i stanie technicznym,

  3. dysponowanie siłami i środkami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, dowodzenie nimi, organizowanie i kierowanie akcjami ratowniczymi w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń,

  4. organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu,

  5. uczestniczenie w opracowywaniu Planu Ratowniczego Powiatu,

  6. zapewnienie właściwej dyscypliny służbowej i regulaminowego toku służby,

  7. wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz w innych sprawach kadrowych,

  8. nadzór nad zapewnieniem właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia, obiektów i urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad ich właściwym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem oraz konserwacją,

  9. tworzenie warunków do osiągania przez strażaków wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz sprawności fizycznej,

  10. nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków służby na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, podczas doskonalenia i dokształcania, wychowania fizycznego i sportu, ćwiczeń i akcji ratowniczo-gaśniczych,


 

Zmiana I

lp stopień imię nazwisko stanowisko
1. mł. kpt. Krzysztof Tylmanowski Dowódca Zmiany
2. asp. sztab. Krzysztof  Wójcik Zastępca Dowódcy Zmiany
3. asp. Konrad Oleszko Dowódca Zastępu
4. st. ogn. Hubert Melanowicz Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
5. mł. ogn. Paweł Brzeziński Operator Sprzętu Specjalnego
6. st. ogn. Tomasz Kościukiewicz Starszy Ratownik
7. ogn. Łukasz Dziadas Starszy Ratownik Kierowca
8. mł. asp. Kamil Powalla Starszy ratownik
9. st. sekc. Patryk Lukoszek Ratownik Kierowca
10. sekc. Dawid Trocka Młodszy Ratownik Kierowca
11. str. Paweł Gurgul Stażysta

 

 

Zmiana II

lp stopień imię nazwisko stanowisko
1. st. kpt. Grzegorz Szkwarek Dowódca Zmiany
2. asp. Paweł Bertasz Zastępca Dowódcy Zmiany
3. st. ogn. Krzysztof Sochacki Dowódca Zastępu
4. st. ogn. Łukasz Moręgiel Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
5. st. ogn. Grzegorz Mika Operator Sprzętu Specjalnego
6. mł. ogn. Marcin Lorens Starszy Ratownik
7. mł. ogn. Mariusz Meller Starszy Ratownik Kierowca
8. mł. ogn. Waldemar Gąsiorek Starszy Ratownik
9. mł. ogn. Wojciech Banasiak Ratownik Kierowca
10. st. sekc. Michał Kotowicz Ratownik Kierowca
11. str. Matuszczak Daniel stażysta

 

 

Zmiana III

lp stopień imię nazwisko stanowisko
1. st. kpt. Marcin Żmudziński Dowódca Zmiany
2. kpt. Dawid Wieczorek Zastępca Dowódcy Zmiany
3. st. ogn. Łukasz Demko Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
4. mł. ogn. Grzegorz Sochacki Operator Sprzętu Specjalnego
5. mł. ogn. Arkadiusz Michno Starszy Ratownik Kierowca
6. mł. ogn. Tadeusz Fudalin Starszy Ratownik
7. mł. ogn. Arkadiusz Tylmanowski Starszy Ratownik
8. sekc. Bartosz Kaczmarek Młodszy Ratownik Kierowca
9. st. str. Jacek Koza Młodszy Ratownik Kierowca
10. str. Marcin Goworek Stażysta
11. str. Tomasz Sagan Stażysta