Kierownictwo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SULĘCINIE

 

  

Komendant Powiatowy
Państwowej
Straży Pożarnej


st. kpt. Waldemar KONIECZNY

tel. 957550052
waldemar.konieczny@straz.sulecin.pl

 

 

  

 

 

Zastępca Komendanta